Dendroflora Parku nad Kanałem Bydgoskim, czyli ogół drzew obejmuje 115 gatunków. Były one sadzone od początku XIX wieku. Dzięki temu wzdłuż Kanału rośnie bardzo dużo dorodnych, niekiedy nawet 200 letnich drzew. Występują tu jedne z najstarszych w Polsce mieszańce topól. Ich obwody przekraczają znacznie ponad 4 metry. Wymiary pomnikowe osiągnęło…

Stary Kanał Bydgoski i otaczający go park to miejsca, które zawsze były blisko i stanowiły naturalną część życia mojego i mojej rodziny. Stary Kanał Bydgoski i otaczający go park to miejsca, które zawsze były blisko i stanowiły naturalną część życia mojego i mojej rodziny. Najistotniejsze dla mnie są majestatyczne stare…

Osiedle Okole położone jest na płaskim terenie wyniesionym na 43–47 m n.p.m. w pobliżu Brdy i Kanału Bydgoskiego. W północnej części (ul. Nadrzeczna) występuje obszar płytkiego zalegania iłów, które od początku XIX wieku eksploatowano w tamtejszej cegielni. W tym rejonie syfonem pod Kanałem Bydgoskim przepływa potok Flis, który uchodzi do…

By half past eight, when the Deputation was destroyed, there may have been a crowd of three hundred people or more at this place, besides those who had left the road to approach the Martians nearer. There were three policemen too, one of whom was mounted, doing their best, under…

Kościół zbudowany został w stylu eklektycznym, łączącym cechy barokowe i klasycystyczne. Świątynia jest trójnawowa, otynkowana, o układzie bazylikowym, założona na planie krzyża łacińskiego z zamkniętym prosto prezbiterium skierowanym na południe. Nawy i prezbiterium przykrywa mansardowy dach z powiekami[5]. Otynkowane elewacje zewnętrzne otrzymały lizeny i malowane ramy permutacyjne, dzięki czemu w…