Dzielnica OKOLE

Osiedle Okole położone jest na płaskim terenie wyniesionym na 43–47 m n.p.m. w pobliżu Brdy i Kanału Bydgoskiego. W północnej części (ul. Nadrzeczna) występuje obszar płytkiego zalegania iłów, które od początku XIX wieku eksploatowano w tamtejszej cegielni. W tym rejonie syfonem pod Kanałem Bydgoskim przepływa potok Flis, który uchodzi do Brdy w pobliżu styku tej rzeki z Kanałem Bydgoskim.

Obszar Okola ma charakter mieszkalno-przemysłowy. Wschodnią część zajmuje zwarta zabudowa z XIX i początku XX wieku, część zachodnią tereny przemysłowe: Unilever (Bydgoszcz) (dawna Pollena) oraz Biznes Park przy ul. Kraszewskiego. Na obszarze dzielnicy znajdowała się także siedziba zakładów „Belma”. Obszary położone nad ciekami wodnymi są częściowo zagospodarowane pod względem rekreacyjnym. W części północnej, w pobliżu Brdy znajdują się kompleksy ogrodów działkowych: „Związkowiec” i „Przy Torze”. W części wschodniej ok. 8 ha zajmuje campus Wyższej Szkoły Gospodarki.

Osiedle przecinają ważne arterie drogowe – ul. Grunwaldzka, którą prowadzi droga krajowa nr 25 i 80, oraz kolejowe – linie nr 18, 131, 356. W latach 1895–1969 na terenie Okola funkcjonował dworzec kolejowy Bydgoszcz Wąskotorowa, do którego prowadziła z centrum miasta linia tramwajowa.

Żródło Wikipedia