Express Bydgoski [wydanie papierowe].

Rozmowa na temat wyszywanej mapy Kanału Bydgoskiego i warsztatów wyszywania kuchennych makatek z motywem odpoczynku w parku nad Kanałem – wydanie papierowe w poniedziałek 28 marca 2022 roku.

Dziękuje Pani Justynie za rozmowę <3